1908 and rutherford and radiometric dating sa web dating

Wanneer ek in hierdie artikel verwys na evolusie, die konsep van evolusie, of die evolusieleer, dan het ek die tradisionele konnotasie van evolusie (spontane progressiewe ontwikkeling vanuit eenvoudiger vorme) in gedagte, wat (soos hierbo aangetoon) oorkoepelend teenwoordig is in al die toepassings van die term evolusie in al die wetenskaplike vakdissiplines (ten spyte van die huidige tendens om dit te ontken).Die oorkoepelende werldbeeld of denkwyse van evolusionisme wat miljoene jare vereis, word vandag beskou as die grondslag vir die geologie, die biologie en die paleontologie (studie van fossiele).Evolusionisme het egter ten diepste te doen met n wreldbeeld waarin die mens, asook die huidige aarde verstaan word as die produk van evolusie oor miljarde jare.Voorstanders van evolusie is dus gewoonlik ook voorstanders van die oerknal en n baie ou aarde (miljarde jare), waaruit lewe natuurlik (sonder bonatuurlike ingryping) ontwikkel het vanuit anorganiese materiaal.Die voorveronderstelling dat die kosmos miljarde jare oud is, bestaan myns insiens omdat biologiese makro-evolusie miljoene jare vereis.Die konsep van beweerde kosmologiese evolusie begin gewoonlik by die teorie van die oerknal wat oor 'n tydperk van miljarde jare sou ontwikkel tot hemelliggame en stelsels waaruit die aarde in sy huidige posisie ten opsigte van ander hemelliggame, en eie samestelling sou ontwikkel.

Vir hierdie beweerde tipe makro-evolusie om plaas te vind, word miljoene jare vereis. Hoewel wetenskaplikes die teorie van (biologiese) evolusie dus wil onderskei van ander vorme van beweerde evolusie, staan dit wel in n onlosmaaklike verband met konsepte soos kosmologiese en geologiese evolusie, juis omdat biologiese makro-evolusie miljoene jare vereis om te kan werk.Teenoor die teorie van biologiese evolusie staan die teorie van skepping vanuit niks.Hierdie teorie gaan uit vanuit die basiese hipotese dat God die fisiese kosmos, asook alle vorme van lewe geskep het in sy huidige basiese vorm.word hoofsaaklik gegrond op Darwin se teorie van evolusie, en staan vandag bekend as die teorie van evolusie.Baie evolusionistiese biolo meen dat dit die enigste werklike teorie van evolusie is.

Search for 1908 and rutherford and radiometric dating:

1908 and rutherford and radiometric dating-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “1908 and rutherford and radiometric dating”

  1. We know you won't have any trouble finding someone here who can satisfy any sexual craving you might have! ”Silver Linings01 There are plenty of places online you can get laid, but none of them are easier and faster than a local sex site like Adult Hookup.com!